Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår sykkeltrase fra sentrum til Sandviken

Byrådet anbefaler en ny sykkeltrase til Sandviken der sykkelbane og gangfelt er separert, med unntak for Torget og Bryggen.

TRYGT FOR ALLE: Byrådet ønsker at sykkelbane og gangvei går hver for seg.
TRYGT FOR ALLE: Byrådet ønsker at sykkelbane og gangvei går hver for seg.
 

Gåbyen er et grunnleggende prinsipp som er ekstra viktig i hjertet av sentrum. Byrådet vil derfor ikke foreslå sykkelveg med fortau gjennom Torget og Bryggen.

Fordi det får alvorlige negative konsekvenser for kollektivtrafikken fra nord, kan det ikke legges opp til å ta av vegarealet for å etablere sykkelfelt på denne strekningen. Videre arbeider byrådet med strategiprogram for Torget. Å fjerne mer enn 10 prosent av bredden på Torget mens man har ambisjoner om å revitalisere det pulserende livet der, mener byrådet ikke er formålstjenlig.

Anbefalt fremdrift

Byrådet anbefaler at detaljprosjekteringen av sykkeltraseen på strekningen Åsaneveien-Sandvikstorget kan påbegynnes i år, finansiert over miljøløftet i tråd med handlingsprogrammet

Byrådet mener traseen på strekningen Bradbenken-Skutevikstorget og Torgallmenningen-Christies gate bygges så snart det lar seg gjøre.

For Strekningen Sandvikstorget – Bradbenken og Torgallmenningen – Christies gate mener byrådet at prosjekteringen bør koordineres med planlegging av Bybanen til Åsane.

Torget og Bryggen

Om man i arbeidet med trafikkplan sentrum finner akseptabel sykkelløsning for Torget og Bryggen, vil byrådet prioritere høyt å få denne etablert.

Sykkelveien inngår som et av prosjektene i Miljøløftet.

MER OM MILJØLØFTET: Fra bompenger til klimavennlig by

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler