Gå tilbake til:
Du er her:
I Nordvedt barnehage støtter bygget oppunder barnehagens fokus på økologi og gjenbruk
I Nordvedt barnehage støtter bygget oppunder barnehagens fokus på økologi og gjenbruk
Bilde: Ståle Feldberg

Ønsker ambisiøs satsing på tre, legger trestrategi på høring

Trestrategien TRE+ skal være kommunens virkemiddel for å øke bruken av tre som byggemateriale.

I TRE+ legges det til rette for å nå overordnede klimamål, styrke bergensk særpreg, ta vare på og reparere eksisterende bygg og bidra til helsebringende arkitektur gjennom økt bruk av tre.

Vil løfte ambisjonene

Kommunen har gjennomført gode pilotprosjekter i tre, som blant annet Ulsmåg barneskole og Åsaheimen sykehjem, og kommende Midtbygda sykehjem. Trestrategien løfter ambisjonene enda et hakk.

- Med skjerpede krav til miljø og klima blir trestrategien TRE+ viktig for å løfte frem tydelige mål og satsinger som bidrar til å heve ambisjonsnivået for kommunale og private byggeprosjekter, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Tre + skal:

 • bidra til å nå kommunens mål om Bergen som Norges grønneste storby
 • fremme bruk av tre gjennom økt fokus på innovativ trearkitektur som styrker byens særpreg og identitet ӹ være et utfyllende verktøy til Grønn strategi og Arkitektur - og byformingsstrategi 
 • bidra til bærekraftig næringsutvikling som fremmer lokal trevareindustri og styrker ombruksnæringen. 
 • bidra med gode inspirerende eksempler
Nybygg rehabiliterin og tradisjnell treg\husbebyggelse på Nøstet
Rehabilitering og nybygg i et av Bergens historiske trehusmiljø viser hvordan den tradisjonelle trehusbebyggelsen kan ivaretas og videreføres i et moderne formspråk
Bilde: Espen Folgerø

Målet om økt bruk av tre bidrar til historisk kontinuitet for trebyen Bergen, og styrker byens særpreg og identitet. Samtidig bidrar økt bruk av tre til reduksjon av klimagassutslipp.

- Byggesektoren står for 40 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Det haster med tiltak som bidrar vesentlig til reduserte utslipp. Produksjon av trematerialer er mindre energikrevende og medfører mindre klimagassutslipp sammenlignet med produksjonen av vanlige bygningsmaterialer som stål og betong, sier Fjeldstad.

Fire innsatsområder skal bidra til økt bruk av tre                                                                                                                           

 1. TRE I NYBYGG: Bergen kommune skal inspirere til økt bruk av tre som konstruktivt element og som byggemateriale i fasade og interiør:
 • Kommunen skal være en pådriver for bruk av tre.
 • Etterspørre trebygg i områdeplanlegging.
 • Utforme nye bygninger med tanke på gjenbruk og ombruk.
 • Samarbeid mellom aktører.
 • Sikre erfaringer fra nybygg i vestlandsklima.
 • Årlig forbilde/pilotprosjekt.
   

2. TRE I EKSISTERENDE BYGG: Bergen kommune skal ta vare på kvalitet og
    ressurser i eksisterende bygg, og prioritere høy andel tre i utbedring og
     videreutvikling av bygninger:

 • Utnytte eksisterende byggs potensiale.
 • Restaurere med kvalitet tilsvarende den opprinnelige.
 • Etablere gode forvaltningsplaner.
 • Kartlegging eksisterende situasjon grundig og velge entrepriseform tilpasset oppgaven.
 • Søke etter mulige pilotprosjekter gjennom kommunens eiendomsportefølje

3. GJENBRUK OG OMBRUK AV TRE: Bergen kommune skal være pådriver for
    gjenbruk og ombruk av bygningsdeler i tre. Elementene kan brukes på
    nytt sted og tilfredsstille nye behov:

 • Etablere system for registrering av komponenter.
 • Opprette et gjenbrukslager.
 • Gjenbruke eldre trevirke.
 • Utforme nye bygninger med tanke på gjenbruk og ombruk.
 • Etablere fora og metoder for kunnskapsdeling.
 • Årlig samarbeidsprosjekt med Bergen arkitektskole.

4. LOKALT PRODUSERT TRE: Bergen kommune skal etterspørre lokalt
    produsert trevirke, og legge til rette for lokale produsenter:

 • Tilrettelegge for en trebørs.
 • Bygge opp samarbeid med kunnskapsinstitusjonene i Bergen.
 • Øke kunnskapen om bruk av tre hos barn og unge.
 • Tilrettelegge kommunale eiendommer for testbyggeri.

Ber om innspill til TRE+

Trestrategien er utarbeidet i samarbeid med interne og eksterne parter. I tillegg legger byrådet TRE+ ut på høring for ytterligere å forankre mål og gjennomføring av satsinger, og få et enda mer opplyst beslutningsunderlag før politisk vedtak.

- Alle er velkomne til å gi oss innspill til trestrategien.  Særlig ønsker jeg meg høringsinnspill fra entreprenører, utbyggere, produsenter, leverandører, brukere, arkitekter med flere, som kan bidra til at trestrategien blir både ambisiøs og realistisk, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Les dokumentene i saken