Gå tilbake til:
Du er her:
Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer
MØTTE PRESSEN: Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer orienterte pressen om beslutningen torsdag.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Varsler utvidelse av reguleringsområdet for bybanetrasé i sentrum

Byrådet mener det er nødvendig å få tydeligere avklart hvordan et tunnelalternativ i sentrum, med oppdatert kunnskapsgrunnlag, scorer i forhold til vedtatt dagløsning.

På bakgrunn av omfattende debatt og stort meningsmangfold blant byens politikere og i bysamfunnet forøvrig, ser byrådet behov for å bestille en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for bybanetunnel gjennom Bergen sentrum til samme utredningsnivå som skissefase for dagalternativet. Dette skal gi mulighet for en ny vurdering av trasevalg i sentrum så snart nødvendige utredninger er gjennomført. Byrådet varsler derfor nå oppstart av planarbeid også for en tunneltrase i sentrum gjennom å utvide planområdet.

- Samle til enighet

- For byrådet har det vært viktig å finne en løsning som kan samle frontene til en enighet om prosessen videre, og som kan gi bystyret en mulighet til å ta sine avgjørelser på et oppdatert faktagrunnlag, samtidig som en ivaretar tidsperspektivet i saken. På denne måten øker også muligheten for å komme med i første del av ny Nasjonal transportplan i 2021, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Så snart som mulig

Prosessen det legges opp til, kan deles inn i følgende punkter: 

  1. Utredninger for tunnel gjennom sentrum igangsettes så snart som mulig.
  2. For å sikre fremdrift, gode prosesser og medvirkning, varsles utvidelse av planområde for reguleringsarbeidet.
  3. Gjennomføring av skissefasen i det pågående reguleringsplanarbeidet videreføres som forutsatt.
  4. For delstrekning sentrum legges det frem egen sak for bystyret så snart tunnelløsning er tilstrekkelig utredet til å kunne sammenliknes med dagløsningen etter skissefasen. (Denne anslås å komme i 2021).
  5. Reguleringsplanarbeidet for avklart trasé fortsetter uten opphold.

Denne prosessen bidrar til at utredningen av tunnelløsninger kommer inn i en formell prosess etter Plan- og bygningsloven.

- Slik jeg og byrådet ser det, er det nå helt avgjørende å legge opp til en prosess som flest mulig kan slutte seg til, og som kan lede opp til en beslutning i 2021 som alle kan akseptere. Det er nødvendig for å sikre at Bybanen kommer til Åsane, slik byen fortjener og klimaet krever, sier  byutviklingsbyråd, Thor Haakon Bakke. 

Les dokumentene i saken