Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere kastfelt og våtmarkspark i Arna bydelspark

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for å starte arbeidet med å etablere kastfelt og våtmarkspark i Arna Bydelspark.

- Arna bydelspark skal være et møtested og et nytt rekreasjonstilbud for alle beboere i Indre Arna. Jeg håper våtmarksparken vil gi barn og unge interesse for naturen og være gøy å leke i, sier Thor Haakon Bakke, byråd for Klima, miljø og byutvikling.


Legger til rette for aktivtet

Det seks mål store kastfeltet øst i bydelsparken etableres som erstatningsområde for det gamle kastfeltet på Arna Idrettspark. I den nordlige delen av parken etableres en våtmarkspark med kanaler og åpne vannspeil, omgitt av naturmark og eng. I den sør-vestlige delen av området etableres sosiale soner og arealer for aktivitet og lek med klatre - og balanselek er hovedtema. Området skal også romme åpne arealer, lek, sitteplasser under tak, grill og bocciabane. En turvei går gjennom bydelsparken og knytter kastfelt, våtmarkspark og aktivitetsområder sammen. Turtraseen knyttes til Garnesvegen i vest og Arna Idrettspark i sør.

Ferdig i 2021

Byggearbeidene for kastfelt og våtmarkspark er planlagt å starte i mai 2020. Kastfeltet planlegges å kunne tas i bruk tidlig høsten 2020. Våtmarkspark skal etableres parallelt med og etter ferdigstillelse av kastfeltet og er planlagt å stå ferdig våren 2021.

Forventet kostnad for hele prosjektet er 35,7 millioner kroner, hvorav 12,9 millioner for kastfeltet og 22,8 millioner for våtmarksparken.

Etablering av bydelspark i Indre Arna er forankret i handlingsprogrammet til Kommunedelplan for blågrønne strukturer i Bergen (Grøntmiljøplanen) 2012-2020.

Les dokumentene i saken

 

Flere artikler