Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gi dispensasjon for å utbedre demning ved Store Tindevatn

Byrådet anbefaler at det gis dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for å gjøre nødvendig rehabiliteringsarbeid på demningen ved Store Tindevatn.

Utbedringen skal stoppe lekkasjer, forhindre forverring av tilstanden og redusere belastningen på dammen. Det er foreslått å senke dagens overløp med 0,5 meter i demningen. Rehabilitering av demningen ved Store Tindevatn vil være avhengig av dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2018 § 31 Landbruk- natur- og friluftsformål (LNF) og § 6.2.2 byggegrense langs vassdrag i LNF-området.

Byrådet vurderer fordelene å være klart større enn ulempene, og kan ikke se at verken hensynet til landbruk, natur eller friluftsliv blir påvirket negativt. Utbedringen er isolert til å gjelde arbeid på demningen, og vil ikke føre til økt inngrep verken i naturen eller legge restriksjoner for bruk av området. Byrådet kan heller ikke se at et nødvendig rehabiliteringstiltak som å senke dagens overløp med 0,5 meter gir et mer privatiserende uttrykk i området eller påvirker allmenheten sin tilgang.

Les dokumentene i saken

Flere artikler