Vil ruste opp på Løvstakksiden

Gjennom prosjekt Bilfri bydel Bøhmergaten/Løvstakksiden vil byrådet ruste opp gateløp, snarveier og parker mellom Løvstakklien og Bøhmergaten.

Illustrasjon som viser hvilke tiltak som kommer hvor på Løvstakksiden
Tiltak og delområder i prosjektet
Bilde: Bergen kommune

Prosjektet ligger innenfor Bergen kommunes Områdesatsing Solheim nord og inkluderer gatene Lien, Søndre Skogveien, Granbakken, Furubakken, Rogagaten og Bøhmergaten.

Gateopprustningen skjer som følge av at Bergen Vann skal grave opp gatene for å oppgradere og legge ny overvannsledning på Løvstakksiden. 

Slik skal det bli

I regi av Bymiljøetaten skal det etableres sammenhengende fortau, ny gatebelysning og nye grønne møteplasser. Eksisterende parker oppgraderes med beplantning, sitteplasser og plasser for naturlig lek. I tillegg skal snarveier og grøntområder oppgraderes. Det bygges også mobilpunkt for utslippsfrie delebiler. Åpen overvannshåndtering vil bidra til å forsinke og fordrøye nedbøren før den når ledningsnettet. 

Bilde til venstre viser Granbakken i dag:Hvitt hus med lappete asfalt i gaten foran. Bilde til høyre viser mann på fortau, pent sfaltert gate og en liten park med grønne trær og noen mennesker foran det hvite huset
Granbakken i dag og slik det blir etter opprustningen
Bilde: AsplanViak

Opprustningen vil sikre fremkommelighet, tilgjengelighet og trygghet for gående og syklende, og gi bedre tilkomst for drift- og utrykningskjøretøy.

Totalt vil opprustningen i regi av Bymiljøetaten koste 85,3 millioner kroner.

Hva innebærer Bilfri bydel?

Bilfri bydel innebærer ikke et totalforbud mot privatbil, men at man gradvis skal øke arealet til gange, sykkel, opphold og lek, på bekostning av areal til bil. Det skal også legges til rette for el-biler og økt bruk av delebiler, og det skal fortsatt være mulig å kjøre bil og parkere innenfor prosjektets avgrensning.

Saken skal behandles i utvalg og bystyret.

Les dokumentene i saken

Her er sakene fra byrådet 17. august