Store Lungegårdsvann skal ryddes og få ny, ren sjøbunn
Store Lungegårdsvann skal ryddes og få ny, ren sjøbunn
Bilde: Anne Christine Knag

Vil starte skrotrydding og legge ny, ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann

Bystyret har vedtatt å gjennomføre ryddingen av ca. 175 tonn skrot fra den forurensede sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i 2022 og utlegging av ren, ny sjøbunn i 2023.

Arealet som skal ryddes er på 175 000 m2. Det er gjennomført en rekke forundersøkelser, vurderinger og testtildekkinger. Den anbefalte løsningen med lagvis blanding av sand vurderes til å gi en skånsom tildekking som i størst mulig grad hindrer oppvirvling og spredning av forurensede partikler og minimerer risikoen for ustabilitet av sjøbunnen. Etter at skrotet er ryddet i 2022, starter utleggingen av ny sjøbunn i 2023. 

Blir attraktivt for folk og fisk!

Ved å rydde skrot og legge ny, ren sjøbunn vil ikke lengre miljøgiftinnholdet i sjøbunnen i Store Lungegårdsvann utgjøre en helsefare for mennesker eller ha negativ påvirkning på økosystemet i Store Lungegårdsvann. På sikt vil dette sammen med god skjøtsel av sjøbunnen i byfjorden vår være en sterk bidragsyter til at kostholdsrådene om å ikke innta fisk og sjømat fanget i byfjorden vil kunne oppheves.

Oppryddingen I Store Lungegårdsvann påvirker også positivt prosjektene Bystrand med tilhørende Lungegårdspark, Møllendal elve- og strandpark og Pilot Grønneviken
Oppryddingen I Store Lungegårdsvann påvirker også positivt prosjektene Bystrand med tilhørende Lungegårdspark, Møllendal elve- og strandpark og Pilot Grønneviken
Bilde: Bergen kommune

Oppnåelsen av Prosjekt Renere havn Bergens miljømål for byfjorden er en viktig felles forutsetning for at alle tiltakene i og rundt Store Lungegårdsvann skal fungere godt. For det er ikke bare forholdene på sjøbunnen som skal sjaines opp. Flere prosjekter bidrar til at det blir attraktivt for å bo, gå, sykle, løpe, leke, og utforske livet i fjæra og bruke vannet både i, på og under havoverflaten: Bybanen er under bygging i området, det kommer bystrand og park langs østsiden av vannet, og langs bredden i sør vokser det frem en allmenning, strandpromenade og studentboliger. Det planlegges for elvepark, strandpark, dele-boliger og sirkulær landsby, og nord kommer anlegg for vannsport. Her blir det attraktivt å bo og oppholde seg ved og på vannet! Ny sjøbunn vil i tillegg forhindre ny forurensing av Puddefjorden.

Deler på regningen

Sjøbunnen i indre byfjord i Bergen er et av 17 havneområder miljømyndighetene har prioritert for opprydding fordi forurensnings-situasjonen vurderes som spesielt alvorlig her. Oppryddingen i regi av Renere havn Bergen prosjektet i Store Lungegårdsvann har en forventet totalkostnad på 211,9 millioner.75 prosent av gjennomføringen dekkes av staten, mens kommunen betaler 25 prosent.

Følg Renere Havn Bergen på Instagram

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i bystyret 27. april

Puddefjorden fikk ny sjøbunn i 2018. Nå er det Store Lungegårdsvann sin tur, deretter Vågen.
Puddefjorden fikk ny sjøbunn i 2018. Nå er det Store Lungegårdsvann sin tur, deretter Vågen.
Bilde: Bergen kommune