Elever fra niende trinn på Nattland oppveksttun skole.
PÅ SKOLEN: Elever fra niende trinn på Nattland oppveksttun skole.
Bilde: Nina Blågestad

Gi innspill til Strategi for oppvekst - frist 30. juni

Strategien presenterer visjonen "Alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst". Byrådet legger Strategi for oppvekst på offentlig høring.

Annonseringsdato: 19. mai 2023
Frist for innspill: 30. juni 2023

Strategi for oppvekst tar utgangspunkt i byrådets beslutning i byrådssak 1016/23 om oppstart av et tredelt planarbeid den 26. januar 2023. Oppstartsaken omfattet også Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier som er ute på høring i samme periode som strategien og Handlingsplan for barnevernet. Denne vil bli sendt på høring i slutten av mai 2023.

Strategien og handlingsplanene svarer på kravet i Lov om barnevern og barnevernsreformen om at kommunen skal utarbeide en forebyggende plan for atferdsvansker og omsorgssvikt. Forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt krever en bred kunnskapsbasert og tverrfaglig innsats, der det meste av innsatsen må foregå utenfor barnevernet.

Høringsutkast for Strategi for oppvekst finner du her

Saksdokumentet finner du her

Send innspill

Send ditt innspill i eget høringsskjema her (krever pålogging via ID-Porten). 

Det er utarbeidet et eget innspillskjema med fem spørsmål/tema som vi oppfordrer benyttes til å gi høringsinnspill. Skjemaet kan lastes ned her: 

Deretter kan ferdig utfylt skjema lastes opp og sendes inn via høringsskjemaet.  Fristen for å sende inn innspill er 30. juni 2023.

Strategien har fire tematiske målområder

  1. En trygg og god oppvekst 
  2. Rett hjelp til rett tid 
  3. Samordning, kompetanse, ledelse og struktur
  4. Felles kunnskapsgrunnlag og gjennomføring av Strategi for oppvekst 

Under hvert målområde er det satt opp flere konkrete mål. 

En overordnet og sektorovergripende strategi for oppvekst skal legge til rette for at vi kan komme oss fra dagens praksis til morgendagens ønskete situasjon i fellesskap, slik det er beskrevet i oppvekstreformen (se Figur 1 nedenfor).

Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Bilde: Grafikk: Bergen kommune

Denne dreiningen og spesifiserte innsatsen er hele kommunens utfordring og ansvar. Strategien og handlingsplanen favner om alle sektorer som jobber med, og for, barn og unge.

Morgendagens tjenester på oppvekstfeltet

–  Strategien  legger rammene for en helhetlig oppvekstpolitikk i tråd med oppvekstreformen, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen. 

– Strategien kan bidra til at flere av kommunens mange planer og tjenester for barn og unge henger bedre sammen. Andre kommende planer som omhandler oppveksten vil kunne samordnes under en felles strategi for oppvekst fremover, sier byråden.

Les dokumentene i saken
SE OGSÅ: Les alle sakene fra byrådet 19. mai