Gå tilbake til:
Du er her:

Gir status for tiltakene i kommunens veteranplan

Bergen er en av de få kommunene i Norge som har en politisk vedtatt veteranplan. Byrådet legger nå frem status for tiltakene kommunes veteranplan.

Bilde av familie
Ett av tiltakene I veteranplanen er å sørge for at "forsvarsbarna" får bedre hjelp.
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Den 18. februar 2015 vedtok bystyret "Veteranplan for Bergen – I tjeneste for Norge, med bosted i Bergen".

Flere av tiltakene i planen er gjennomført og noen tiltak er pågående. Arbeidet med realiseringen av veteranplanen har skjedd i et løpende samarbeid med de veteranorganisasjonene som har ønsket å delta. Denne saken vil gi en gjennomgang av status for de ulike tiltakene.

Lavterskel hjelpetilbud

Det skjer i dag et omfattende selvhjelpsarbeid av og for veteraner i Bergen. En stor del av dette drives på helt privat basis av noen ildsjeler, som ofte står ganske alene i krevende situasjoner. Det er svært viktig at kompetansen til veteranene benyttes i denne typen lavterskel hjelpetilbud, men samtidig trenger også disse hjelperne lett tilgang til støtte og veiledning når de ber om det. Byrådet ønsker å legge til rette for at dette selvhjelpsarbeidet kan organiseres bedre, deles på flere og ha nødvendig faglig støtte når de ber om det.

Kronstad hovedgård - et livskraftig senter

Et av punktene i planen handler om å legge til rette for at Kronstad hovedgård kan utvikles til et livskraftig senter for alle typer veteranaktiviteter. I dette arbeidet har kommunen samarbeidet med både lokale organisasjoner og veteraninspektøren i Forsvaret. Kommunen har gitt økonomisk støtte til Kronstad hovedgård og har nå en egen representant i styret for stiftelsen. I det videre arbeidet vil byrådet vektlegge utviklingen av Veteranenes hus på Kronstad, med en trygg og forutsigbar økonomi og til å bli et enda mer mangfoldig og attraktivt tilbud til veteranene og deres familier.

Bergen som pådriver

Selv om det er noen av kommunene i bergensområdet som har hatt aktiviteter for veteraner, er det ingen andre som har en helhetlig politikk på dette feltet. Byrådet vil ta på alvor signalene fra veteranmiljøene om at Bergen må ta på seg rollen som pådriver for sine nabokommuner, og være raus når det gjelder at veteraner fra nabokommuner kan delta på arrangement i Bergen. Byrådet har derfor invitert alle ordførerne i Bergensregionen til møte og tatt på seg rollen som den som organiserer et nettverk av kontaktpersoner fra disse kommunene. I tillegg til en del av nabokommunene til Bergen har også Haugesund deltatt i dette nettverket.

Ivareta barn og unge

Bystyret vedtok merknader om barn og unge knyttet til planen. Det handlet blant annet om at barna til personell i aktiv tjeneste skal oppleve trygghet og får tilpasset oppfølging i skole og barnehage. Dette er fulgt opp med en brosjyre som kalles «Forsvarsbarn». Denne omhandler hva som kan være aktuelle utfordringer for barna, og hvilke hjelpemuligheter som finnes særlig for dem. Brosjyren er spredt til alle skoler og barnehager for å øke bevisstheten omkring disse barna og for å gi råd om hvor de ansatte kan søke videre råd og hjelp.

LES OGSÅ: Vil samarbeide med Forsvaret for å gi forsvarsbarna bedre hjelp

Veteranplanen bør rulleres ved starten av neste bystyreperiode, og byrådet tar sikte på å legge fram en rullering av planen i løpet av 2020.

Saken skal videre til komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Les mer om selve planen