Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt tilskuddsmidler til frivillig virksomhet i helse- og omsorgssektoren 2021

Slik har byrådet fordelt tilskuddene for 2021.

Denne saken gjelder fordeling av tilskudd til organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det kom inn 22 søknader fra organisasjoner og lag, tre færre søknader enn i fjor. I tråd med retningslinjene har midlene vært utlyst på kommunens nettsider og på Kommunetorget med søknadsfrist 15. mars.

Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innen helse og omsorgssektoren. Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats som fremmer helse, aktivitet og deltakelse.

Byråden foreslo at tilskuddene for 2021 ble fordelt slik: 

1) Kreftforeningen 50.000 kroner
2) Studieforbundet Funkis Hordaland 15.000 kroner
3) Bergen revmatikerforening 40.000 kroner
4) Bergen sanitetsforening 30.000 kroner
5) MS foreningen Bergen 30.000 kroner
6) Cerebral-parese foreningen Bergen 30.000 kroner
7) International men’s health organization 20.000 kroner
8) NORILCO Bergen 20.000 kroner
9) PROFO – Prostatakreftforeningen i Bergen 9000 kroner
10) Psoriasis – og eksemforbundet Bergen omegn 20.000 kroner
11) Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte – Vestland Fylkeslag 15.000 kroner
12) Hjertelaget Vest 16.000 kroner
13) Ups & Downs Hordaland 22.000 kroner
14) Foreningen for muskelsyke Vestland 20.000 kroner
15) Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Bergen og omegn 15.000 kroner
16) Bekhterevforeningen Bergen omegn 25.000 kroner
17) Munn og halskreftforeningen 14.000 kroner
18) Landsforeningen uventet barnedød – Vestland fylkeslag 8000 kroner
19) Ammehjelpen Bergen 20.000 kroner
20) Friskis & Svettis Nordnes Åsane 15.000 kroner

Saken ble behandlet i byrådet 10. juni.

Les dokumentene i saken

Fordeling av tilskuddsmidler til eldreformål 2021