Gå tilbake til:
Du er her:

Her blir det vaksinasjonssteder i bydelene

Byrådet har vedtatt å bruke enkelte idrettshaller til vaksinasjonslokaler, og setter inn kompenserende tiltak for barn og unge.

For de eldste aldersgruppene og risikopasientene vil vaksineringen i Bergen i hovedsak finne sted ved bruk av fastleger, sykehjem og hjemmebaserte tjenester med støtte i nyetablerte ambulerende vaksineteam. For den øvrige befolkningen etableres egne bydelsvaksinasjonssteder. Byrådet har besluttet at Sandslihallen, Bergenshallen, Åsanehallen og Vadmyrahallen skal benyttes som covid-19-vaksinasjonslokaler, og arbeidet med ytterligere lokaler i bydelene fortsetter.

Grundig kartlegging

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har gjort et grundig arbeid før vaksinasjonsstedene er valgt. Arbeidsgruppen har vurdert både kommunale og private lokaler Det er mange forhold som er vurdert - blant annet skal lokalene være lett tilgjengelige, universelt utformet, ha nødvendig IKT-infrastruktur og det kunne legge til rette for at smittevernet blir ivaretatt en god måte. Det også være gode muligheter for opp- og nedskalering av vaksinasjonstilbudet

Kompenserende tiltak

- Når idrettshaller er foreslått, er det fordi det ikke er funnet andre egnede lokaler i området som ivaretar alle kravene vi sette til vaksinasjonslokalene. Vi har gjort et grundig arbeid for å finne løsninger som i minst mulig grad rammer barn og unge og setter også inn kompenserende tiltak for å redusere ulempene for dem som til vanlig benytter idrettshallene, sier helsebyråd Beate Husa.  

Bergenshallen
TIL VÅREN: Bergenshallen blir ledig etter medio mars.
Bilde: Etat for idrett

- Vi vil søke etter erstatningslokaler, vurdere transporttilbud til andre fasiliteter, leie tid i privat hall og omfordele treningstid. Dette vil skje i samarbeid med skolene, idrettslag og idrettsrådet, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim. 

Status for vaksinasjonslokalene 

  • Åsanehallen: Er under klargjøring for oppstart av vaksinasjon. Lokalet har vært benyttet til luftveisklinikk fram til nylig, og har dermed nødvendig infrastruktur plass 
  • Bergenshallen: Hallen er ledig etter medio mars. Eventuelt russearrangement må utgå. 
  • Sandslihallen: Behov for å bruke hallen vil avhenge av kapasitet i Bergenshallen og hvor stor vaksinetilgang kommunen får fremover. Hallen vil ikke tas i bruk før det anses som nødvendig. Estimert tidspunkt vil være etter påske. 
  • Vadmyrahallen: Ny fiberlinje legges for å sikre nødvendig IKT-infrastruktur.  
  • Sentralbadet: Er under klargjøring for oppstart av vaksinasjon. 

Det arbeides også med avklaring av tre mindre vaksinasjonsstasjoner, men dette vil ikke være idrettshaller.  
 
Se dokumentene i saken