Bilde av tre fastleger i samtale
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Høring av fastlegestrategi for Bergen kommune

Fastlegeordningen er bærebjelken i helsetjenestene våre. Nå legger byrådet «Strategi for fastlegeordningen i Bergen kommune 2024-2028» ut til høring.

 • Annonseringsdato: 21. desember 2023
 • Frist for innspill: 1. februar 2024

Fastlegeordningen er under et stort press i store deler av landet, og regjeringen har varslet flere tiltak for å bedre situasjonen. Byrådet har i sin byrådsplattform slått fast at det i tillegg må settes inn tiltak lokalt for å sikre at alle bergensere skal kunne ha et godt fastlegetilbud fremover.  

– Det er viktig at byens befolkning har god tilgang til legetjenester og at vi sørger for at innbyggerne i Bergen har en fastlege med reell mulighet til å bytte fastlege om de ønsker det. Strategien skal bidra til å styrke fastlegeordningen. Dette er helt avgjørende for å sikre god helsehjelp, bedre rekruttering til allmennlegetjenesten og for å styrke Bergen legevakt, sier Christian Haugen, byråd for eldre, helse og omsorg. 

Hovedmål og strategier

Strategi for fastlegeordningen beskriver overordnede satsinger i Bergen kommune, og hvilke endringer vi skal prioritere de nærmeste årene for å sørge for en bærekraftig fastlegeordning. 

I strategien er det dannet åtte hovedmål for fastlegeordningen: 

 • Sikre likeverdige helsetjenester for innbyggerne 
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og dekning i fastlegeordningen 
 • Legge til rette for og støtte fastlegene
 • God arbeidsdeling og samhandlingen mellom helsepersonell og tjenestenivåene 
 • Utvikle effektive tjenester og organisasjonsformer
 • Utnytte potensialet i helseteknologi og innovasjon
 • Klare og tydelige prioriteringer 
 • Det er attraktivt å være fastlege i Bergen kommune

Det er i tillegg foreslått seks strategier som skal bidra til at kommunen oppnår målene i strategien: 

 • Støtte fastlegene for å bidra til en god fastlegehverdag
 • Ha en tydelig og offensiv rekrutteringsstrategi
 • Vil etablere store, robuste og veldrevne fastlegesentre i alle byområder
 • Sørge for en god legevakttjeneste nær innbyggerne
 • Vil styrke teambasert samarbeid mellom yrkesgrupper og tjenester
 • Være i front på e-helse-løsninger

Finansiering av ulike satsinger og tiltak knyttet til planen, må bli vurdert og spilt inn i forbindelse med rullering av kommunens handlings- og økonomiplan. 

Dokumenter

Les dokumentene i saken

Send innspill

Byrådet har vedtatt at høringsutkastet til strategi for fastlegeordningen i Bergen kommune 2024-2028 skal legges ut til åpen høring. Det betyr at alle som ønsker å komme med innspill til strategien er velkomne til å gjøre det. 

– Vi håper på mange innspill fra innbyggere og organisasjoner når fastlegestrategien nå blir lagt ut på høring, sier helsebyråden.  

Send innspillene dine i eget høringsskjema. (Krever pålogging med bank-ID) 

Frist for å sende inn innspill er 1. februar 2024. Byrådet vil gå gjennom innspillene, før planen blir sendt til bystyret for endelig behandling og vedtak.