Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem frivillighetsplan for Bergen

Plan for frivillighet i Bergen for 2022-2025 har nå vært på høring og legges frem for politisk behandling i bystyret.

Frivilligheten har vært aktivt involvert i utarbeidelsen av planen, og det har nå kommet inn 23 høringsinnspill.  

Skal gjøre hverdagen enklere 

- Planen som nå legges fram skal bidra til å styrke og stimulere frivillig sektor, og tiltakene i planen skal være med på å gjøre hverdagen for frivilligheten enklere, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

 Viktige tiltak 

  • Frivillighetens behov for lokaler skal vurderes ved nye kommunale utbyggingsprosjekter.
  • Det skal bli lettere å finne riktig tilskudd på nettsidene, og kommunen skal jobbe for mer brukervennlige løsninger i verktøyet Aktiv kommune der frivilligheten kan booke kultur- og møtelokaler.
  • Kommunen skal etablere en kunnskapsbank for frivillighet og arrangere konferanse og kompetansedag.  
     

Se dokumentene i saken 

Saken skal behandles i byrådet 24. mars