Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan for forebygging av radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet

Byrådet legger frem en ny handlingsplan med 25 konkrete tiltak for årene 2021-2025.

Planen er en videreføring og oppdatering av handlingsplanen for de samme temaene som gikk ut i 2020.

Tiltakene er rettet mot individer som står i fare for, eller har vært i en radikaliseringsprosess. Det er også tiltak knyttet til oppfølging av ofre for hatkriminalitet. Flere av tiltakene går på kompetanseheving i offentlige tjenester. 

Styrker individuell hjelp og veiledning

- For byrådet er det viktig at den nye handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for å sikre et tryggere Bergen. Det kanskje viktigste tiltaket er at det i Bergen kommune er en konkret handlingsløype for hvordan vi kan gi hjelp til personer som er radikalisert eller på vei inn i en radikaliseringsprosess, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Eline Haakestad.

Gjennom TOT radikalisering (tverrfaglig operativt team) og mentorordningen gis det individuell hjelp og veiledning til personer som er i denne situasjonen. Denne ordningen styrkes i den nye handlingsplanen.

Samarbeid med politiet og RVTS

Bergen kommune, sammen med partnere i politiet og RVTS, har ansvar for å følge opp planen. Tiltakene bygger videre på et veletablert samarbeid i Bergen for å jobbe med disse temaene. 

Saken skal behandles i byrådet 18. november. Den skal videre til behandling i utvalget og bystyre.

Les planen og dokumentene i saken her