Skal bestemme kriterier for konkurranseutsetting av sykehjem

Byrådet foreslår å konkurranseutsette to kommunale sykehjem og legger nå frem forslag til kriterier for utvelgelse av sykehjemmene. Saken skal så videre til behandling i bystyret.

Byrådet har i sin politiske plattform at de vil konkurranseutsette to kommunale sykehjem. Byrådet vil foreslå at de to sykehjemmene som skal konkurranseutsettes skal ha langtidsplasser uten spesialfunksjoner eller tilknyttede omsorgsboliger (inklusiv omsorg pluss-boliger). 

Videre prosess

- Konkurranseutsettingen skal bidra til at vi finner nye måter å arbeide på og organisere sykehjemmene. Dette kan bidra til innovasjon i driften og bedre tjenester for innbyggerne. Målet her er ikke å spare penger på ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Vi skal ha en ryddig prosess med utvelgelse av de to sykehjemmene, påpeker byråd for eldre, helse og omsorg, Marte Monstad. 

Den videre prosessen gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og ansattes rett til medvirkning vil bli ivaretatt. Kriteriene har vært drøftet med hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, og disse vil bli involvert i det videre arbeidet med konkurranseutsettingen.

Bystyrets behandling

I byrådets forslag til vedtak gis byrådet fullmakt til å velge ut hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes. Saken sendes nå videre til utvalg og bystyret som skal vedta kriterier og fullmakt. 

Se dokumentene i saken

LES OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 29. februar