Gå tilbake til:
Du er her:

Skal fordele tilskuddsmidler til eldreformål 2022

Byrådet skal behandle en sak om fordeling av tilskudd til eldreformål. 25 organisasjoner har søkt, og det skal fordeles nærmere 500.000 kroner.

På Bergen kommunes budsjett for 2022, under tjenesteområde 03A Tjenester til eldre, er det  avsatt 893.900 kroner  til fordeling etter søknad til organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet i helse- og omsorgssektoren og innen eldreformål. 

Denne saken gjelder fordeling av tilskudd til eldreformål, hvor 497.400 kroner foreslås fordelt. Tilskuddsordningen har vært utlyst og det har for 2022 kommet inn 25 søknader. Dette er seks flere søknader enn i 2021. 

Målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innen eldreformål. Ifølge retningslinjene skal det særlig prioriteres å gi tilskudd til frivillige organisasjoner og lag som: 

  • driver helse- og aktivitetsfremmende virksomhet (for eksempel treningsgrupper)
  • driver veiledning, kurs, likepersonsarbeid, besøkstjeneste, sosiale treff og andre arrangement
  • driver virksomhet som har nytteverdi for flere enn organisasjonen/lagets egne medlemmer
  • baserer virksomheten på en viss egeninnsats (for eksempel kontingent, egenandel, loddsalg)
  • gir et tilbud som er åpent for alle kommunens innbyggere.


Forslag til fordeling (organisasjoner og beløp) fremgår av byrådssaken.
 

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Sakene til byrådet 19. mai er klare