Slik skal kommunen rekruttere nok ansatte innen helse

For å møte rekrutteringsutfordringene innenfor helse og omsorg fremover, legger byrådet nå frem en strategisk rekrutteringsplan for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Situasjonen er allerede utfordrende for helse- og omsorgstjenestene - både i Bergen og andre steder i landet. Kommunen opplever store rekrutteringsutfordringer, spesielt når det kommer til sykepleiere og helsefagarbeidere. Befolkningen blir eldre, noe som gir flere brukere av helse- og omsorgstjenester. Dette skjer samtidig som årskullene i arbeidsdyktig alder blir mindre.  

Inspirerende arbeidsplasser

Planen som byrådet nå legger frem gjelder fra april 2022 og vil bli revidert i 2027.

- I tillegg til å tiltrekke oss nye medarbeidere må Bergen kommune klare å beholde de vi ansetter. Kommunen må sikre at våre arbeidsplasser er helsefremmende og inkluderende, med fagmiljøer som både er inspirerende og nytenkende. Samtidig har vi fokus på organiseringen av tjenestene våre og bruken av teknologi for å utnytte ressursene vi har best mulig, sier helsebyråd Beate Husa.  

Har fire strategier

  • Vise at vi er en attraktiv arbeidsplass

Her er det særlig viktig å utnytte praksisperioden til rekruttering.

  • Tilby gode arbeidsmiljø

Ledelsen skal bygge på prinsippene i tillits- og faglighetsreformen som legger til rette for at medarbeidere skal medvirke i forbedringsarbeid og gjøre selvstendige faglige vurderinger.

  • Satse på fagmiljø med kompetanse- og karriereutvikling

Kommunen skal satse videre på å tilrettelegge grunnutdanning til voksne og bedre språkopplæring for fremmedspråklige medarbeidere.  

  • Være framtidsrettet og endringsdyktig

I tillegg til å jobbe med rekruttering må kommunen arbeide på nye måter.  

Saken ble behandlet i byrådet 30. juni 

Se dokumentene i saken