Gå tilbake til:
Du er her:

Statusrapport for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen 2018 - 2022

Byrådet ser på tiltak knyttet til selvmordsforebygging som et særs viktig. Hvert år dør det ca. 600 - 700 personer fordi de velger å ta sitt eget liv.

Det vil si at selvmord er en vanligere dødsårsak enn trafikkulykker og drukning.

Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen ble vedtatt av bystyret november 2018. Denne saken gir en statusrapport for det selvmordsforebyggende arbeidet i henhold til denne planen.

Kompetansebygging i tjenestene

Bergen har vedtatt en nullvisjon og har forpliktet seg til å arbeide aktivt med å redusere antallet selvmord i Bergen. Mye av planen handler om kompetansebygging hos personer som gjennom sitt arbeid treffer mennesker i kriser. Dette gjelder ikke minst i skole- og utdanningssektoren, men også innen eldretjenester og andre sektorer. Totalt skal økt kompetanse nå flere tusen ansatte i kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

Positiv utvikling

En del av tiltakene er noe forsinket grunnet strenge smittevernhensyn gjennom 2020. Bergen kommune har hatt et bredt og nært samarbeid med ulike organisasjoner som er aktive på dette feltet og også med kompetansemiljøer som står for opplæringen. Fra en topp med 41 selvmord i 2016 har tallet dalt til 23 i 2019. Handlingsplanen skal bidra til at denne trenden fortsetter.

Saken ble behandlet av byrådet 25. februar.

Les dokumentene i saken.

Saken skal videre til behandling i bystyrets organer.