Gå tilbake til:
Du er her:

Statusrapport for helse- og barneverntjenester 2021

Byrådet legger frem rapport om status og utvikling i helse- og barneverntjenestene i Etat for barn og familie gjennom 2021.

Statusrapporten omhandler Barne- og familietjenesten som omfatter forebyggende helsearbeid ved helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helsearbeid i Barne- og familiehjelpen og ergo- og fysioterapitjenester for barn og unge. Statusrapporten omhandler også barneverntjenestene i Bergen.  

Pandemien har satt spor

Byrådet mener at pandemien har vist frem konsekvenser av overbelastning, nedstengning eller begrensinger på barn og unges normalarenaer.

– Byrådet er opptatt av at alle skal ha en god barndom og trygge oppvekstsvilkår, uavhengig av hvor i byen de bor eller hvilken sosial bakgrunn de har. Vi vil sikre gode og samordnete tjenester som setter barn og unge i sentrum og tar barn og unge med på samtaler som gjelder dem selv, sier byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung.

Statusrapporten viser at alle tjenestetilbudene nå er i tilbake i normal gjenge. De forebyggende tjenestene merker at pandemien har satt spor hos kommunens barn og unge, gjennom økt pågang både hos skolehelsetjenesten og lavterskeltilbudene for psykisk helse i Barne- og familiehjelpen. 

Kontinuerlig utvikling av tjenestene og tilbudene

Alle tjenestene er under stadig utvikling, både med tanke på kapasitet og tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse, likhet mellom byområdene og samarbeid. Samtidig viser statusrapporten at både helse- og barneverntjenestene har videre utviklingsbehov. 

Byrådet peker på at Etat for barn og familie arbeider godt og grundig med utviklingsoppgaver. Gjennom 2021 har etaten hatt en særlig innsats for å følge opp utviklingsbehov i barnevernet. Barneverntjenesten er sikkerhetsnettet til våre mest sårbare barn og unge. Det er viktig for byråden å påpeke at det gjøres mye godt kvalitativt barnevernsarbeid i kommune. På de fleste områder innfrir tjenesten og det er viktig at et ensidig søkelys på avvik ikke må overskygge det gode arbeidet. 

– Avvik må lukkes, men i noen saker kan det ta noe tid før vi oppnår full effekt av nye tiltak. Samtidig er det viktig å presisere at byrådet tar på høyeste alvor der kommunen har avvik på lovkrav, sier byråden

Statusrapporten skal videre til behandling i bystyrets organer.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai