Gå tilbake til:
Du er her:

Vil flytte kommunelegefunksjonen til byrådsavdelingen

Byrådet foreslår å overføre kommunelegefunksjonen fra helsevernenheten i Etat for helsetjenester, til Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Nylig ble det lagt frem en rapport der en arbeidsgruppe kom med sine innspill til ny plassering av funksjonen.  

Slik blir organiseringen

- Kommunelegestillingene i Helsevernenheten er nå under utlysning og det skal ansettes ny direktør i Etat for helsetjenester. I denne situasjonen fremstår det som riktig å flytte kommunelegene fra Helsevernenheten til byrådsavdelingen på nivå 1. Om enkelte av oppgavene senere bør flyttes tilbake til nivå 2 eller 3, må vurderes når vi har fått erfaringer med ny organisering, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.  

Pasientnære oppgaver som tvangsvedtak etter psykisk helsevernloven og setteforeskriving for leger som er fratatt retten til å foreskrive medikamenter, blir liggende på nivå 3. Dette er vurderinger og beslutninger som tas administrativt.

Lettere å gi innspill

I byrådets saksutredning trekkes det frem at en av fordelene med å plassere kommuneoverlegefunksjonen på nivå 1, er at det sikrer at deres kompetanse blir mer synlig og brukt og at det blir lettere for kommunelegene å gi innspill og delta når saker utredes samt når prinsipielle saker skal løftes til byrådet for beslutning. 

Saken skal videre til behandling i utvalg og i bystyret. 
 
Se dokumentene i saken.