Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 10. juni

Aktuelle saker er navn på nytt byrom i Årstad bydel og tilskuddsmidler til frivillig virksomhet i helse- og omsorgssektoren og eldreformål.

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret