Her er sakene fra byrådet 13. juni

Aktuelle saker er høring av planstrategi for Bergen kommune, utbedring av gymbygget på Li skole og etablering av tilskuddsordning for ferietilbud til personer med utviklingshemming.

Byrådet har behandlet følgende saker på møtet 13. juni: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.