Her er sakene fra byrådet 15. februar

Byrådet anbefaler å oppheve 20 eldre reguleringsplaner og har oppnevnt medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg for 2024-2027.

På møtet torsdag 15. februar har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Anbefaler å oppheve 20 eldre reguleringsplaner. Planene ble vedtatt i tidsperioden mellom 1948 og 1982 og regulerer i all hovedsak veganlegg. Et resultat av opphevingen er at eiendommene blir uregulert, noe som forenkler plangrunnlaget i byggesaksbehandlingen. Når planene er opphevet, vil det i hovedsak være kommuneplanens arealdel (KPA 2018) og eventuelt nyere arealplaner som gjelder ved behandling av byggesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune