Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 15. oktober

Byrådet sender forprosjekt for gateopprustning av Nedre Nygård og plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet på høring.

På sitt møte torsdag 15. oktober har byrådet behandlet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

  • Ingen saker på sakskartet

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret