Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 23. juni

Aktuelle saker er tilskudd til inkludering av barn og unge, og lokal lønnspolitikk.

Torsdag 23. juni holdt byrådet møte. 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Byrådet behandlet en klagesak.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.