Gå tilbake til:
Du er her:

Har gitt klarsignal for nytt ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall

Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak for utskifting av ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall.

Saken gjelder en bevilgning på 10,2 millioner kroner til utskifting av ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall.

Ventilasjonsanleggene for idrettshallen, med tilhørende garderober, har for lengst passert teknisk levealder. Eksisterende anlegg skriver seg fra bygget var nytt på 1970-tallet og er uten noen form for energigjenvinning.

Som følge av kommunens klima- og miljøhandlingsplan "Grønn strategi" stilles det krav om effektivisering av kommunes energikostnader. Energivurdering er foretatt, og årlig energiforbruk til varme vil kunne reduseres med 500 000 – 600 000 kr/år avhengig av driftsrutiner og energipris. Bedre luftfiltrering vil også gi en helsemessig gevinst.

Byrådet mener ventilasjonsløsningen som er beskrevet vil gjøre prosjektet til et meget lønnsomt ENØK-tiltak.

Les byrådssaken

 

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 27. februar