Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjenreise Ekserserhuset

Byrådet anbefaler at en kommunal tomt i Baneveien avsettes til Ekserserhuset, og at man går i dialog med aktuelle aktører for å få huset gjenreist.

Saken, som skal videre til bystyret, handler om muligheten for gjenreising av Ekserserhuset i nærheten av sitt opprinnelige miljø på Engen. Byrådet har i denne sammenheng sett på den såkalte "krigsskadetomten" i Baneveien, en kommunalt eid tomt rett nedenfor Sentralbadet.

Kommunens mulighetsstudie, hvor man har undersøkt om dette vil være mulig, er nå avsluttet og konkluderer med at tomten er egnet til gjenreising av huset, såfremt det gjøres en avtale med huseierne av de tilstøtende eiendommene i Nøstegaten 39-45.

- Det er en svært gledelig nyhet at vi er et skritt nærmere å få gjenreist Ekserserhuset. Nå som vi vet at tomten er egnet for gjenreising av bygget, kan vi nå gå i dialog med aktuelle parter om hva bygget skal bli, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Bystyret vedtar at den aktuelle kommunale tomten i Baneveien, gnr. 165/bnr. 1037, avsettes til gjenreising av Ekserserhuset.

2. Bystyret ber byrådet gå i dialog med relevante aktører med mål om å utrede ulike alternativer for finansiering, eierskap og drift av et gjenreist Ekserserhus.

Les dokumentene i saken

Fakta om Ekserserhuset

  • Det ærverdige militærbygget på Engen ble oppført i 1821.
  • Siden ble det Bergens første kulturhus og eneste sted hvor storhetene Edvard Grieg, Ole Bull og Bjørnstjerne Bjørnson har opptrådt samtidig.

Flere artikler