Gå tilbake til:
Du er her:

Vil opprette nye tilskuddsordninger innen kunst og kultur

Byrådet foreslår å innføre nye tilskuddsordninger som skal bidra til økt deltakelse og mangfold i kunst- og kulturlivet, og gjøre det enklere for kulturatører å ta gode valg for klima og miljø.

Byrådet foreslår å innføre seks nye tilskuddsordninger, samt endringer i retningslinjene til eksisterende ordninger.

De nye ordningene er lagt inn i budsjettet for 2021 og gjelder støtte til:

  • Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer
  • Grønne festivaler
  • Kunstnerisk aktivitet i tomme lokaler på gateplan i Bergen sentrum
  • Scenekunstpool
  • Kulturloser
  • Drift av buekorps

Retningslinjer og kriterier for nye tilskuddsordninger, og endringer i eksisterende ordninger skal endelig vedtas av bystyret.

Saken skal behandles av byrådet 22. desember

Les dokumentene i saken