Gå tilbake til:
Du er her:

Vil styrke Matbyen Bergen

Byrådet legger frem en strategi for å styrke Bergen som matby frem mot 2030.

Oste-VM
MÅL: Bergen skal ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Bildet er fra oste-VM i Bergen i november.
Bilde: Nina Blågestad

Mat er integrert i strategier og satsinger i en rekke byrådsavdelinger, men dette er første gang Bergen kommune har utarbeidet en strategi for mat på tvers av kommunens ansvarsområder. Følgende visjon fremgår av strategien: "Matbyen Bergen - internasjonalt anerkjent for spennende og bærekraftig matkultur i verdensklasse".

Det er formulert to hovedmål:

1. Bergen skal ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Matbyen Bergen skal gjøres kjent for mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse, basert på spennende lokale tradisjoner og råvarer.

2. Matbyen Bergen skal styrkes frem mot 2030 ved å fremme matglede, gastronomi, bærekraft og matkultur lokalt, og mat skal brukes som et verktøy for å utvikle byen.

Strategien skisserer en rekke aktuelle tiltak for nå målene. Disse vil konkretiseres i toårige handlingsplaner, den første vil utarbeides i 2019.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Matbyen Bergen

Bergen kommune ble i desember 2015 medlem i UNESCOs nettverk for kreative matbyer.

Les mer om medlemskapet på bergenmatby.com