Les byrådssakene fra 27. april

Aktuelle saker er Bybanen til Åsane, helsestasjonstilbud for gutter, handlingsplan for selvmordsforebygging, idrettshall på Rå skole og kjøp av Bergen byarkivs lokaler.

Torsdag 27. april holdt byrådet møte. 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.