Les sakene fra byrådet 1. februar

Byrådet har behandlet sak om reviderte skolekretser, ny forvaltningsplan for grågås og har utestenget tilbyder fra kommunale konkurranser.

På møtet torsdag 1. februar har byrådet behandlet blant annet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune