Les sakene fra byrådet 11. januar

Byrådet har vedtatt premisser og mandat for gjennomføring av kartlegging for Oppgavegjennomgang 2024, og har vurdert bud fra Statsbygg om tomt på Dokken.

På møtet torsdag 11. januar har byrådet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Byrådet har kun behandlet klagesaker. Disse omtales ikke her. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune