Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 13. januar

Byrådet vedtok blant annet å sende plan for innovative helse- og omsorgsløsninger samt forskrift om endringer i skolekretser på høring.

Torsdag 13. januar holdt byrådet møte.  

Vedtak

Saken om honorarsatser til styrene for arbeidsmarkedsbedriftene ble trukket.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

  • Kun private klagesaker på sakskartet.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.