Les sakene fra byrådet 19. januar

Byrådet har fordelt ansvaret for arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål mellom kommunens byrådsavdelinger, og har gitt det nye sykehjemmet på Slettemarken navnet "Fageråshjemmet".

Torsdag 19. januar behandlet byrådet følgende saker:   

Vedtak  


Innstillinger 

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.