Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 20. januar

Aktuelle saker er orientering om tiltak for å redusere forekomst av brukte sprøyter i gatene og ny utlysning av ny kompensasjonsordning fra staten.

Torsdag 20. januar holdt byrådet møte.  

Vedtak 

Kun skjenkesaker på sakskartet. 

Innstillinger 

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:  

  • Orienterer om tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene. Saken er en oppfølging av bystyres behandling av “Handlingsplan mot åpne russcener 2019-2022”, der bystyret ba byrådet legge frem en sak med tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene, herunder en vurdering av en forsterket panteordning som supplement til dagens ordninger. For å stimulere til at flere deler ut pucker (sprøytebokser i lommeformat) vil Bergen kommune tilby en henteordning der frivillige og ideelle som allerede deler ut kanyler kan hente pucker kostnadsfritt hos kommunen. 
  • Utlyser ny kompensasjonsordning (les egen sak) 

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.