Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 26. november

Aktuelle saker er internasjonal handlingsplan og forslag om prinsipielle avklaringer rundt privat utbygging av idrettsanlegg.

På sitt møte torsdag 26. november har byrådet behandlet følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak.

Vedtak 23. november

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret