Les sakene fra byrådet 30. november

Byrådet sender revidert forskrift om skolekretsgrenser på høring, gir 225.000 kroner til prosjektet "Fosse - ord for ord" og bevilger 36.000 kroner til julekonserter for ukrainske flyktninger.

På møtet torsdag 30. november har byrådet blant annet behandle disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune