Les sakene fra byrådet 7. mars

Aktuelle saker er blant annet sluttmelding for Munkebotn vannledning og gjennomføring av tre konseptvalgutredninger.

På møtet torsdag 7. mars behandlet byrådet blant annet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Byrådet behandlet tre klagesaker. 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune