Les sakene fra byrådet 8. desember

Av aktuelle saker er forslag til revidert forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS og gjennomføringsvedtak for rehabilitering av Skredderdalen dam.

Torsdag 8. desember har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.