Gå tilbake til:
Du er her:

Legger fram internasjonal handlingsplan og gjennomgang av kommunens internasjonale samarbeidsarenaer

Byrådet legger fram Bergen og verden – internasjonal handlingsplan for Bergen kommune for å følge opp Bergen og verden – internasjonal strategi for Bergen kommune.

Internasjonal strategi for Bergen kommune ble vedtatt av Bergen bystyre 20. juni 2018. Strategien er overordnet, med mål og hovedprioriteringer for kommunens aktivitet, og handlingsplanen inneholder tiltak for å nå målene og hovedprioriteringene i internasjonal strategi.  

 Styrker arbeidet med bærekraftsmålene

I behandling av internasjonal strategi bad bystyret byrådet å starte arbeidet for at Bergen skal bli en menneskerettighetsby. Det å være en menneskerettighetsby har betydning for hvordan kommunen innretter egne tjenester og initiativ, for samarbeidet vårt med partnere i Bergensregionen og for hvordan vi bruker stemmen vår internasjonalt.

Internasjonal handlingsplan bidrar til å styrke kommunens arbeid med alle de 17 bærekraftsmålene, men har et særskilt fokus på bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene.

Gjennomgang av internasjonalt samarbeid

Som en oppfølging av internasjonal strategi er det også tatt en gjennomgang av Bergen kommunes eksisterende medlemskap og deltakelse i internasjonale nettverk, organisasjoner og vennskapsbysamarbeid.

 Byrådet vil prioritere deltakelse og tilstedeværelse i nettverk som er i tråd med gjeldende politikk og byens interesser, og markedsføre oss som, søke samarbeid om, og ta en internasjonal rolle som en klima- og miljøvennlig havby. Byrådet vil også ha et særlig fokus på å løfte kulturbyen Bergen ut i verden som Nordens mest nyskapende kulturby.

Byrådet ønsker å: 

  •  avslutte medlemskapet i Union of Baltic Cities (UBC).  
  •  avslutte medlemskapet i Global Climate Forum (GCF). 
  • melde Bergen kommune inn i den europeiske organisasjonen for menneskerettighetsbyer, The Human Rights Cities Network

Saken ble behandlet i byrådet 26. november og skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentenen i saken