Bilde av AdO med solcellepanel oppå
PÅ TAKET: Bildet viser solcellepanel inntegnet på taket av AdO Arena.
Bilde: Google Earth / Bergen kommune (inntegning)

Ønsker solenergi på toppen av AdO

Byrådet ønsker solenergianlegg på taket av AdO Arena og Amalie Skram videregående skole. Prosjektet har en kostnad på 20,1 millioner kroner.

Solceller stod på blokken som et energiøkonomiserende tiltak allerede da svømmeanlegget og den videregående skolen ble prosjektert. Men det ble tatt ut av prosjektet på grunn av manglende finansiering.

Etter en flertallsmerknad i bystyret gjennomførte Etat for utbygging en ny utredning. Den konkluderte med at takkonstruksjonen har en bæreevne som gjør det mulig å installere solenergianlegget. Hele takflaten kan ikke tas i bruk, men rundt 1980 kvadratmeter av totalt 3460 kvadratmeter.

Varmt badevann og strøm

Bade- og svømmeanlegget bruker årlig 2.900.000 kWh fjernvarme. Byrådet anbefaler at solenergianlegget består både av solfangere som kan gi varme til bassenget og solceller som kan produsere elektrisk strøm.

Anlegget vil koste 20,1 millioner kroner. Den forventede energiproduksjonen er på 757.229 kWh. Av dette er 575.000 kWh årlig energiutbytte fra solfangerne og 182.229 kWh strømproduksjon fra solcellene.

Når investeringen blir lønnsom, vil avhenge av kraftprisene. Anlegget blir lønnsomt om 26 år hvis strømprisen er på én kroner kilowattimen. Etat for utbygging legger til grunn at prosjektet kan prosjekteres og etableres i løpet av 12 måneder.

Sameie

Ado Arena er i et sameie med Amalie Skram videregående skole. Vestland fylkeskommune har satt som vilkår at det blir gitt kompensasjon til sameiet i form av enten billig strøm eller betaling av takleie.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 26. januar