Presenterer status for arbeidet med bærekraftsmålene

Byrådet legger frem sin årlige rapport med status for kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål. Byrådet foreslår at Bergen tar en lederrolle som pådriver for dette arbeidet i Norge.

Dette er den tredje rapporten byrådet legger frem for bystyret. Rapporten går i dybden på de seks bærekraftsmålene:

  • Utrydde sult (mål 2)
  • God utdanning (mål 4)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12)
  • Livet på land ( mål 15)
  • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner (mål 16)
  • Samarbeid for å nå målene ( mål 17)

Rapporten viser en klar sammenheng mellom de utvalgte bærekraftsmålene, byrådets politiske plattform, kommuneplanen og ulike tematiske planer.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret.  

Les saksdokumentene og rapporten  

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 29. juni