Gå tilbake til:
Du er her:

Se sakene fra byrådet 20. mai

Av aktuelle saker er oppfølging av barnevernssaker, konseptvalg for Mindemyren flerbruksbygg samt tomtevalg for Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

På sitt møte torsdag 20. mai har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret