Christine Kahrs (H)

Byråd for byutvikling

Kahrs har bred erfaring fra næringsliv og styrearbeid. Hun har bakgrunn innen by-og eiendomsutvikling, og i tillegg erfaring fra oppstart av en rekke selskaper innen teknologi og eiendom, både som gründer, eier og i andre roller. 

Bilde av Christine kahrs
Byråd for byutvikling Christine Kahrs
Bilde: Nina Blågestad

Siden 2003 har Kahrs vært daglig leder for Paal Kahrs Eiendom, og gjennom det drevet eiendomsutvikling, forvaltning og rådgivning. Kahrs har blant annet gjennom dette en mangeårig erfaring i dialog med offentlige myndigheter og planarbeid. 

Kahrs har som daglig leder og deleier i flere andre selskaper blant annet bidratt med rådgivning innen EØS-prosjekter, bærekraftig byutvikling og utvikling av en bærekraftsløsninger innen transportsektoren.

Kahrs har en omfattende erfaring fra styrearbeid, både som medlem og styreleder i en rekke selskaper. 

Kahrs har hovedfag i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og jobbet i flere selskap både som systemutvikler og leder av IT-prosjekter.

Viktige ansvarsområder

Som byråd for byutvikling får Kahrs i følge Klosterhagen-erklæringen som er byrådets politiske plattform, dette som viktige ansvarsområder:

  • Plan og bygg
  • Klima
  • Bymiljø
  • Byantikvaren
  • Byarkitekten
  • Bergen Vann
  • Brannvesenet

Kontaktinformasjon

Ukeplan

Pressebilder