Marte Joan Monstad (FrP)

Byråd for eldre, helse og omsorg

Monstad har siden 2019 vært gruppeleder i Bergen bystyre. I perioden 2015-2019 var Monstad gruppesekretær for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Bergen. 

Byråd for eldre, helse og omsorg Marte Monstad
Byråd for eldre, helse og omsorg Marte Monstad
Bilde: Nina Blågestad

Monstad har erfaring fra både utvalgs- og komitearbeid innen helse og omsorg. Hun var medlem av utvalg for helse og sosial i perioden 2019-23 og har tidligere vært varamedlem i komite for helse og sosial fra 2015-19. 

Monstad var politisk rådgiver for byråd for sosial, bolig og områdesatsing Silje Hjemdal i 2015. 

Viktige ansvarsområder

Som byråd for eldre, helse og omsorg får Monstad i følge Klosterhagen-erklæringen som er byrådets politiske plattform, dette som viktige ansvarsområder:

  • Sykehjem
  • Hjemmetjenester
  • Vurdering og rehabilitering
  • Helsetjenester
  • Tjenester for mennesker med utviklingshemming

Kontaktinformasjon

Pressebilder