Byrådet Mæland II - f.v. Christine Meyer, Liv Røssland, Tomas Martin Moltu, Monica Mæland, Henning Warloe, Lisbeth Iversen og Øistein Christoffersen
Byrådet Mæland II - f.v. Christine Meyer, Liv Røssland, Tomas Moltu, Monica Mæland, Henning Warloe, Lisbeth Iversen og Øistein Christoffersen
Bilde: Marit Hommedal

Byrådet Mæland II 2007 - 2011

Byrådet i Bergen ble valgt i bystyrets møte 29. oktober 2007 og utgikk fra Høyre, Frp og Krf.

Byrådet hadde følgende syv medlemmer ved oppnevnelsen:

 • Byrådsleder Monica Mæland (H)
 • Byrådets nestleder Lisbeth Iversen (Krf)
 • Byråd Liv Røssland (Frp)
 • Byråd Henning Warloe (H)
 • Byråd Øistein Christoffersen (Frp)
 • Byråd Tomas Martin Moltu (Krf)
 • Byråd Christine B. Meyer (H)

Endringer i løpet av perioden:

Byrådet hadde syv medlemmer frem til 28. april 2009, da Frps to byråder Liv Røssland og Øistein Christoffersen gikk ut av byrådet.

- Byrådsleder tok da over ansvaret for næringsfeltet, Christine Meyer overtok som byråd for helse og omsorg, men beholdt ansvaret Arbeidsmarkedsbedriftene og den videre oppfølging av nærværsprosjektet og "Mangfold i praksis".

- Henning Warloe overtok ansvaret for feltene finans, konkurranse og omstilling og ble byråd for finans, kultur og idrett.

- Libeth Iversen overtok ansvaret for feltene byggesak og bydeler, og ble byråd for klima, miljø, byggesak og byutvikling.

1. oktober 2009 ble det gjort nye endringer i byrådet.
Byrådene Henning Warloe (H) og Tomas M. Moltu (Krf) fratrådte og ble erstattet av Harald Victor Hove (H) og Filip Rygg (Krf).

Fra venstre Lisbeth Iversen, Filip Rygg, Monica Mæland, Harald Victor Hove og Christine B. Meyer
Fra venstre Lisbeth Iversen, Filip Rygg, Monica Mæland, Harald Victor Hove og Christine B. Meyer
 

Fra 27. april 2010 ble byrådet igjen et flertallsbyråd med Høyre, Frp og Krf.

Byrådet hadde etter dette følgende sammensetning:

 • Byrådsleder Monica Mæland (H) 
 • Byråd for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen (Krf) 
 • Byråd for finans, konkurranse og omstilling Liv Røssland (Frp) 
 • Byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Harald Victor Hove (H) 
 • Byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Øistein Christoffersen (Frp) 
 • Byråd for barnehage og skole Filip Rygg (Krf) 
 • Byråd for helse og inkludering Christine B. Meyer (H)

Byråd Christine B. Meyer fratrådte 24. januar 2011 i forbindelse med at hun ble utnevnt som  Konkurransedirektør.

Hilde Onarheim ble fra 25. januar 2011 byråd for helse og inkludering.