Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Jana Midelfart Hoff, Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Martin Smith-Sivertsen, Hilde Onarheim, Helge Stormoen og Henning Warloe
Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Jana Midelfart Hoff, Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Martin Smith-Sivertsen, Hilde Onarheim, Helge Stormoen og Henning Warloe
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet Smith-Sivertsen 2014 - 2015

Den 15. oktober 2014 ga ordfører Trude H. Drevland Martin Smith-Sivertsen i oppdrag å danne et nytt byråd.

Byråd Smith-Sivertsen ble konstituert 20. oktober 2014 med følgende sammensetning:

  • Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H)
  • Byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland (Frp) - nestleder
  • Byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe (H)
  • Byråd for barnehage og skole Jana Midelfart Hoff (H)
  • Byråd for kultur, idrett, næring og kirke Helge Stormoen (Frp)
  • Byråd for sosial, bolig og områdesatsing Eiler Macody Lund (Frp)
  • Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim (H)

Endringer i perioden

Byråd Jana Midelfart Hoff ble innvilget permisjon i perioden 20. oktober til og med 31. desember 2014.
Charlotte Spurkeland ble utnevnt som ny byråd for barnehage og skole i denne perioden.

Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Charlotte Spurkeland, Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Martin Smith-Sivertsen, Hilde Onarheim, Helge Stormoen og Henning Warloe
Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Charlotte Spurkeland, Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Martin Smith-Sivertsen, Hilde Onarheim, Helge Stormoen og Henning Warloe
Bilde: Anne-Kristin Loodtz

Byråd Liv Røssland fratrådte 1. juni 2015. Byråd Eiler Macody Lund overtok ansvaret for feltene finans, eiendom og eierskap, mens byråd Hilde Onarheim overtok ansvaret for feltene sosial, bolig og områdesatsing i tillegg til sine felt helse og omsorg.

8. juni 2015 ble Silje Hjemdal (Frp) utnevnt som byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Henning Warloe, Helge Stormoen, Hilde Onarheim, Silje Hjemdal, Martin Smith-Sivertsen, Jana Midelfart Hoff og Eiler Macody Lund
Byrådet Smith-Sivertsen; fra venstre Henning Warloe, Helge Stormoen, Hilde Onarheim, Silje Hjemdal, Martin Smith-Sivertsen, Jana Midelfart Hoff og Eiler Macody Lund
Bilde: Håvard Holme

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen meddelte ordføreren 21. oktober 2015 at han og dermed hele byrådet fratrådte og  han ledet da et forretnings-ministerium til  22. oktober 2015, da byrådet Schjelderup ble konstituert.