Byrådet Stolt-Nielsen, fra venstre Dag Inge Ulstein, Liv Røssland, Harald Victor Hove, Ragnhild Stolt-Nielsen, Gunnar Bakke, Hilde Onarheim og Filip Rygg
Byrådet Stolt-Nielsen, fra venstre Dag Inge Ulstein, Liv Røssland, Harald Victor Hove, Ragnhild Stolt-Nielsen, Gunnar Bakke, Hilde Onarheim og Filip Rygg
Bilde: Morten Wanvik

Byrådet Stolt-Nielsen 2013 - 2014

Fra høsten 2013 ble byrådet i Bergen dannet etter kommunelovens § 19a jf vedtak i bystyret 25. september 2013 i sak 190-13.

Ordfører Trude H. Drevland ga den 17. oktober  2013 Ragnhild Stolt-Nielsen i oppdrag å danne et nytt byråd.

Byrådet ble konstituert 17. oktober kl. 1300 og fikk følgende sammensetning:

  • Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H)
  • Byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland (Frp) - byrådets nestleder
  • Byråd for byutvikling, klima og miljø Filip Rygg (Krf)
  • Byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove (H)
  • Byråd for kultur, idrett, næring og kirke Gunnar Bakke (Frp)
  • Byråd for sosial, bolig og områdesatsing Dag Inge Ulstein (Krf)
  • Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim (H)

Endringer i perioden:

Byråd Gunnar Bakke fratrådte 31. mars 2014 og byrådsleder overtok ansvaret for feltene kultur, næring, idrett og kirke.

Fra venstre; Dag Inge Ulstein, Liv Røssland, Harald Victor Hove, Ragnhild Stolt-Nielsen; Filip Rygg og Hilde Onarheim
Fra venstre; Dag Inge Ulstein, Liv Røssland, Harald Victor Hove, Ragnhild Stolt-Nielsen; Filip Rygg og Hilde Onarheim
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Helge Stormoen ble utnevnt som byråd  for kultur, næring, idrett og kirke med virkning fra 2. mai 2014.

17. juni 2014 meddelte KrF at de gikk ut av byrådet og byrådet fikk følgende sammensetning:

- Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen med ansvar for også feltene byutvikling, klima og miljø

- Byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland

- Byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove

- Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Helge Stormoen

- Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim med ansvar for også feltene sosial, bolig og områdesatsing

14. august 2014 foretok byrådsleder følgende utnevnelser:

Henning Warloe ble byråd for byutvikling, klima og miljø og Eiler Macody Lund ble byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Fra venstre; Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Harald Victor Hove; Ragnhild Stolt-Nielsen, Helge Stormoen, Hilde Onarheim og Henning Warloe
Fra venstre; Eiler Macody Lund, Liv Røssland, Harald Victor Hove; Ragnhild Stolt-Nielsen, Helge Stormoen, Hilde Onarheim og Henning Warloe
Bilde: Ann-Kristin Loodtz