Les sakene fra bystyret 29. mars

Du kan se møtet i opptak på bystyrets web-TV. Av aktuelle saker var naturstrategi for Bergen, etablering av Kim Frieles plass og gjennomføring av nytt sykehjem i Midtbygda.

Bystyrets møte 29. mars ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet. For hele sakskartet, se politisk sakarkiv

Se møtet direkte på web-TV

Du kan følge møtet via bystyrets web-TV. Du kan også gå inn på enkeltsaker på strømmingen.

Interpellasjoner

Saker der bystyret har fattet vedtak

For detaljer om hva bystyret har vedtatt i den enkelte sak, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Økonomi og administrasjon 

Bymiljø

Blomstrende plantekasser satt ut på Klosteret
Naturstrategi for Bergen skal til sluttbehandling i Bergen bystyre. Naturstrategi for Bergen er en ny strategi, som sammen med kommende handlingsplan vil erstatte Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen 2012 – 2020 (Grøntmiljøplanen).
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Helse og omsorg

Den gamle sjukeheimen i Midtbygda skal erstattast av nye Midtbygda behandlingssenter med 100 korttidsplassar. Prosjektet er avhengig av investeringstilskot frå Husbanken for å kunne gjennomførast.
Gamle Midtbygda sjukeheim skal erstattes av nye Midtbygda behandlingssenter med 100 korttidsplasser.
Bilde: Nordic Office of Architecture

Kultur og kunst

Barnehage, skole og idrett

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett