Vil bygge syv nye boliger i Sandsliåsen 59

Planforslaget legger til rette for å rive eksisterende kontorbygg og bygging av syv nye boligbygg i gangavstand til bybaneholdeplass Sandslivegen.

Skog til venstre i bildet, varierende nedtrappende bebyggelse ned mot skogen
Foreslått ny bebyggelse i Sandsliåsen 59
Bilde: Holon Arkitektur AS/Selvaag Bolig Sandsliåsen AS

Planen foreslår variert utbygging med rekkehusbebyggelse, mindre blokker og en lengre blokkbebyggelse med variert byggehøyde på mellom tre og fem etasjer langs Sandsliåsen. Den nye bebyggelsen tilrettelegger for varierende boligtyper, som blant annet rekkehus og familieboliger.

Byrådet mener boligbygging på allerede utbygde arealer kombinert med bevaring av eksisterende natur representerer en svært klimavennlig og miljøvennlig arealbruk. Sammen med lav parkeringsdekning, god sykkeltilrettelegging, høy utnyttelsesgrad og et variert boligtilbud, mener byrådet videre at prosjektet bidrar til mål om nullvekst i personbiltrafikk, reduksjon av klimagassutslipp og en bærekraftig boligforsyning.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 26. oktober